Převtělené a bloudící duše

Duše tady mezi námi zůstávají z různých důvodů. Když člověk například zemře náhle (nečekaně),třeba při autonehodě,je na místě mrtev..Když je smrt traumatická,musí se i s dušičkou zapracovat na jejich pocitech a problémech aby odešla do světla v klidu a připravovala se na další inkarnaci..

Dále mezi námi zůstávají i ti,kteří za svého života někoho vroucně milovali a po odchodu z těla se třeba rozmyslí,že tady ještě nějaký ten čas pobudou a pomůžou svému milovanému dítěti a nebo vnoučkovi..Jenže při tom si ty dušičky neuvědomují,že svému milému potomku tímto i zároveň škodí. Můžou ho omezovat v rozhodování například při volbě povolání..Dušičce se třeba nebude líbit,že chce se chce vnuk učit řemeslu a bude ho svádět na stranu jinou a to tu,kterou by ona sama volila..Často se pak stane,že je právě onen dotyčný nerozhodný ve výběru..Ať už se týká výběru povolaní nebo třeba při výběru partnera..Dalším problémem je,že tato duše může svému "hostiteli" předávat i dispozice k nemocem,se kterými z tohoto světa odešla.

Dalšími případy kdy tu duše zůstávají mezi námi jsou i ty, že se nemohou smířit se svojí smrtí, nechápou a nerozumí tomu,co se stalo a chovají se dál tak,jako by normálně žily,měly svá hmotná těla... i když je jim to trochu divné,ale odbudou se myšlenkou,že jsou asi trochu divný...

Dále mezi námi mohou zůstávat i duše,které opustily svá hmotná těla hromadně..Třeba v rodinném domě,kde zemřely na mor..Barák se časem zboří a postaví na stejném místě nový.Duše se ale chovají dál ve svém myšlenkovém světě tak,jako by se nic nestalo...A tak když přijde do domu nějaký nájemník, duším se to nelíbí a snaží se na sebe upozornit,že je to jejich dům.(i když je to dávno jinak).. Lidé pak často slýchávají různé zvuky a všímají si neobyklých jevů. Jsou to duše,které ztratily svá hmotná těla a nenapadne je,nebo nevědí co dál. I těmto duším lze pomoci s vyrovnáním se jejich smrti a odchodem na místo kam patří...

Mohou tu ale i zůstávat duše zemřelých,které nestačily svým pozůstalým cokoliv před jejich smrtí říci.

Mnoho duší zůstává ale i v domovech, nemocnicích, "na bojištích" , věznicích a různých místech,kde o svá těla přišly...

Jiné duše se mohou přivtělit k člověku z různých důvodů..Například se k muži přivtělí žena,která ho před několika sty lety milovala,která nemá tělo a z nějakých důvodů si na něj vzpomněla a přišla za ním..Muž je ale již v tuto dobu ženatý s jinou ženou...Přivtělená duše může žárlit a zcela vědomě vyvolává hádky mezi manželi,protože si onoho muže přeje pro jen pro sebe....

Duše můžou být přivtělené i z nějaké pomsty z minulých životů..Jsou u dotyčného proto,aby škodily buď jemu a nebo některému blízkému členu v domácnosti... 

Důvodů je tedy víc než dost proč mezi námi duše zemřelých zůstávají..

Duše se k člověku většinou také přivtělují,když jsou pod vlivem alkoholu,drog,nebo když mají oslabenou psychiku,tzn.i při užívání již zmíněných psychofarmak...Je to jako by otevřeli k sobě vrátka a dušičky šup šup pojďte ke mě..Je potřeba si dát na určité věci pozor..Stačí pouhé kouření marihuany a člověk je oslabený a hlavně otevřený duším...Nic totiž není náhoda,ale vše se pro něco děje.. A když zajdeme do hlouby věci,nakonec uznáme,že jen tak náhoda to nebyla,ale že to mělo určitý smysl a důvod.